هر کی عاشقه بیاد تو

امروز هم گذشت...

چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 03:35 ق.ظ

یک برگ دیگر از تقویم عمرم را پاره می کنم

 

امروز هم گذشت

 

پس چرا نیامدی؟

 

غنچه های باغ هم دیگر حرفهایت را نمی بینند

 

میان کوچه های تاریک غربت و تنهایی

 

صدای قدمهایت را می شنوم

 

اما تو نیستی

 

قول داده بودی برایم سیب بیاوری

 

سیب سرخ خورشید

 

رفتی و خورشید را هم بردی

 

و من در این کوچه های تنگ و تاریک

 

سرگردانم و منتظر

 

و هر روز

 

برگی از زندگی ام را ورق می زنم

 

امروز به پایان دفترم نزدیکم